Hotline
0902374374
Giỏ hàng Tra cứu
Đầu báo lửa Horing AH-0014

Đánh Giá

 • Thông Tin Sản Phẩm
Đóng

Thông tin sản phẩm

 • Đầu báo lửa tử ngoại AH-0014 thích hợp để sử dụng cho hệ thống báo cháy tự động ở những nơi mà đám cháy có khả năng bùng phát nhanh hay những nơi chứa những tài sản giá trị như:Kho chưa xăng dầu, Phòng máy tính, Thư viện, Bảo tang.
 • Đầu báo lửa tử ngoại AH-0014 không phải là phương án thay thế cho đầu báo khói, báo nhiệt, nó chỉ nên sử dụng để tăng mức độ bảo vệ với những đám cháy bùng phát nhanh.
 • đây không có bất cứ quy định về diện tích bảo vệ cho đầu báo lửa tử ngoại.
 • Lý do là bởi vì bất kỳ đám cháy nào từ bất kỳ khoảng cách nào cũng sẽ ảnh hưởng đến đầu báo.
 • Đầu báo lửa tử ngoại AH-0014 thích hợp để sử dụng cho hệ thống báo cháy tự động ở những nơi mà đám cháy có khả năng bùng phát nhanh hay những nơi chứa những tài sản giá trị như:Kho chưa xăng dầu, Phòng máy tính, Thư viện, Bảo tang.
 • Đầu báo lửa tử ngoại AH-0014 không phải là phương án thay thế cho đầu báo khói, báo nhiệt, nó chỉ nên sử dụng để tăng mức độ bảo vệ với những đám cháy bùng phát nhanh.
 • đây không có bất cứ quy định về diện tích bảo vệ cho đầu báo lửa tử ngoại.
 • Lý do là bởi vì bất kỳ đám cháy nào từ bất kỳ khoảng cách nào cũng sẽ ảnh hưởng đến đầu báo.
Xem thêm

Đầu báo lửa Horing AH-0014

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Đầu báo lửa Horing AH-0014

 • Đầu báo lửa tử ngoại AH-0014 thích hợp để sử dụng cho hệ thống báo cháy tự động ở những nơi mà đám cháy có khả năng bùng phát nhanh hay những nơi chứa những tài sản giá trị như:Kho chưa xăng dầu, Phòng máy tính, Thư viện, Bảo tang.
 • Đầu báo lửa tử ngoại AH-0014 không phải là phương án thay thế cho đầu báo khói, báo nhiệt, nó chỉ nên sử dụng để tăng mức độ bảo vệ với những đám cháy bùng phát nhanh.
 • đây không có bất cứ quy định về diện tích bảo vệ cho đầu báo lửa tử ngoại.
 • Lý do là bởi vì bất kỳ đám cháy nào từ bất kỳ khoảng cách nào cũng sẽ ảnh hưởng đến đầu báo.
 • Đầu báo lửa tử ngoại AH-0014 thích hợp để sử dụng cho hệ thống báo cháy tự động ở những nơi mà đám cháy có khả năng bùng phát nhanh hay những nơi chứa những tài sản giá trị như:Kho chưa xăng dầu, Phòng máy tính, Thư viện, Bảo tang.
 • Đầu báo lửa tử ngoại AH-0014 không phải là phương án thay thế cho đầu báo khói, báo nhiệt, nó chỉ nên sử dụng để tăng mức độ bảo vệ với những đám cháy bùng phát nhanh.
 • đây không có bất cứ quy định về diện tích bảo vệ cho đầu báo lửa tử ngoại.
 • Lý do là bởi vì bất kỳ đám cháy nào từ bất kỳ khoảng cách nào cũng sẽ ảnh hưởng đến đầu báo.
Xem chi tiết thông số

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...