Thiết bị kết nối với hệ thông BMS Hochiki FS-QS-1220-0731

0

Thiết bị kết nối hệ thống BMS hỗ trợ kết nối hệ thống báo cháy địa chỉ Hochiki FireNET với hệ thống quản lý tòa nhà BMS.

Được hỗ trợ 2 dạng giao thức kết nối phổ biến nhất hiện nay là: BACnet IP và MODBUS

Đa dạng cổng kết nôi

Mã: FS-QS-1220-0731 Danh mục: Từ khóa: