Module cách ly Hochiki DCP-SCI

1.098.000

 • Được lắp trên đường loop.
 • Kiểm tra dòng ngắn mạch. Cách ly nếu đường loop bị chạm chập.
 • Nếu dòng binh thường rờ-le sẽ đóng, nếu phát hiện ngắn mạch rờ-le sẽ hở.
 • Khi phát hiện ngắn mạch led vàng sẽ sáng.
 • Absolute Max. Applied Voltage S, SC: 41 VDC
 • Supply Voltage Norminal S, SC: 33 VDC Normal
 • Current Consumption 270 μA (Typical)
 • Active Current Consumption (Short Circuit Condition)0 mA (Typical)
 • Dimensions 4.2″W x 4.7″H x 1.4″D Weight 1.4 oz Visual Indicator (Yellow Status LED)
 • No indication in normal condition. – On steady in active (short) condition.
 • Operation Temperature Range: 0ºC (32ºF)~ 49ºC (120ºF)
 • Non-condensing Allowable Ambient Humidity 90% Non-condensing
Mã: DCP-SCI Danh mục: Từ khóa: