Hiển thị phụ Hochiki Latitude LFC00NC-10

23.064.000

  • Hiển thị phụ Latitude kết nối Network là bộ hiển thị phụ tiến tiến nhất hiện nay.
  • Là một màn hình màu cảm ứng hiển thị đồ họa.
  • Bộ hiển thị là thiết bị thông báo với đầy đủ tính năng và khả năng cấu hình với nhiều ứng dụng hệ thống khác nhau.
  • Có thể cấu hình linh hoạt để bảng hiện thị có đầy đủ tính năng điều khiển hoặc giới hạn với các tính năng cơ bản.
Mã: LFC00NC-10 Danh mục: Từ khóa: