Bo mở rộng 2 loop Hochiki FN-4127-SLC

9.726.000

  •   Mỗi loop cho phép tối đa 127 thiết bị/đầu báo, thêm với 127 đế có còi địa chỉ, tổng cộng có thể lên tới 254 địa chỉ.
  •     FN-4127-SLC có thể được lắp đặt dễ dàng tại công trường hay tại nhà máy.
  •     Hỗ trợ đi dây Class A và B theo tiêu chuẩn NFPA 72 tương đương Style 4, 6 và 7.
  •     Đường loop được giám sát dây dẫn (hở mạch, ngắn mạch) và giới hạn dòng điện.
  •     Hỗ trợ giao thức DCP của Hochiki.
  •     Mỗi tủ trung tâm Hochiki FireNET chỉ có thể thêm tối đa 1 card mở rộng FN-4127-SLC.
  •     Mỗi loop hoàn toàn độc lập.
  •     Sử dụng dây dẫn thường; dây bọc giáp/xoắn đôi là không cần thiết cho đường loop.
  •     Tiêu chuẩn: UL, CSFM.
Mã: FN-4127-SLC Danh mục: Từ khóa: