Nút kéo khẩn cấp địa chỉ Hochiki DCP-AMS
Danh Mục
Loading...
Loading...

  danh mục

  Loading...
  Gia Doanh Security

  Nút kéo khẩn cấp địa chỉ Hochiki DCP-AMS

  Nút nhấn DCP-AMS là nút nhấn 1-thao tác sử dụng lục giác để khôi phục trạng thái thuộc dòng nút nhấn địa chỉ DCP-AMS. Nút nhấn khẩn DCP-AMS của Hochiki cung cấp giải pháp báo cháy nhanh và tin cậy, do con người trực tiếp tác động trong trường hợp có cháy xảy ra.
  1.347.000 đ

  Số lượng

  • Nút nhấn tích hợp địa chỉ.
  • Được cấu tạo bằng sắt.
  • Có hai dạng là 1-thao tác và 2-thao tác.
  • Cực kỳ dễ sử dụng.
  • Có đèn LED hai màu báo trạng thái chờ và trạng thái báo động.
  • Địa chỉ được nhớ trong EEPROM.
  • Có thể khôi phục trạng thái nút nhấn qua hai hình thức chìa khóa hay bằng lục giác.
  • Đầu đấu dây cho phép dây tối đa là 14AWG
  • Có hộp để gắn nổi (Mã hộp gắn nổi là HPS-BB)
  • Nút nhấn DCP-AMS là nút nhấn 1-thao tác sử dụng lục giác để khôi phục trạng thái thuộc dòng nút nhấn địa chỉ DCP-AMS.
  • Nút nhấn khẩn DCP-AMS của Hochiki cung cấp giải pháp báo cháy nhanh và tin cậy, do con người trực tiếp tác động trong trường hợp có cháy xảy ra.
  • Nút nhấn khẩn DCP-AMS có hai dạng là 1-thao tác và 2-thao tác.
  • Để khôi phục trạng thái nút nhấn trở về ban đầu, ta cũng có 2 lựa chọn hoặc sử dụng chìa khóa hoặc sử dụng lục giác.

  sản phẩm liên quan

  Loading...