Module cách ly Hochiki DCP-SCI
Danh Mục
Loading...
Loading...

  danh mục

  Loading...
  Gia Doanh Security

  Module cách ly Hochiki DCP-SCI

  DCP-SCI: Module cách ly Được lắp trên đường loop, dùng để kiểm tra dòng ngắn mạch. Cách ly nếu đường loop bị chạm chập. Nếu dòng binh thường rờ-le sẽ đóng, nếu phát hiện ngắn mạch rờ-le sẽ hở. Khi phát hiện ngắn mạch led vàng sẽ sáng.
  1.076.000 đ

  Số lượng

  • DCP-SCI: Module cách ly
  • Được lắp trên đường loop.
  • Kiểm tra dòng ngắn mạch. Cách ly nếu đường loop bị chạm chập.
  • Nếu dòng binh thường rờ-le sẽ đóng, nếu phát hiện ngắn mạch rờ-le sẽ hở.
  • Khi phát hiện ngắn mạch led vàng sẽ sáng.
  • Absolute Max. Applied Voltage S, SC: 41 VDC
  • Supply Voltage Norminal S, SC: 33 VDC Normal
  • Current Consumption 270 μA (Typical)
  • Active Current Consumption (Short Circuit Condition)0 mA (Typical)
  • Dimensions 4.2″W x 4.7″H x 1.4″D Weight 1.4 oz Visual Indicator (Yellow Status LED)
  • No indication in normal condition. – On steady in active (short) condition.
  • Operation Temperature Range: 0ºC (32ºF)~ 49ºC (120ºF)
  • Non-condensing Allowable Ambient Humidity 90% Non-condensing

  sản phẩm liên quan

  Loading...