Hiển thị phụ địa chỉ Horing QA-24
Danh Mục
Loading...
Loading...

  danh mục

  Loading...
  Gia Doanh Security

  Hiển thị phụ địa chỉ Horing QA-24

  Bộ hiển thị phụ QA-24 dùng cho trung tâm báo cháy địa chỉ Mỗi trung tâm có một bộ nguồn 4A, Có thể lập trình độ nhạy của các thiết bị đầu báo.
  23.985.000 đ

  Số lượng

  • Bộ hiển thị phụ QA-24 dùng cho trung tâm báo cháy địa chỉ 
  • Mỗi trung tâm có một bộ nguồn 4A,
  • Có thể lập trình độ nhạy của các thiết bị đầu báo.
  • Tích hợp sẵn cổng kết nối máy tính qua chuẩn RS-232.
  • Có thể kết nối tối đa 64 tủ trung tâm

  sản phẩm liên quan

  Loading...