Hotline
0902374374
Giỏ hàng Tra cứu
Tủ điều khiển xả khí GST-303

Đánh Giá

  • Thông Tin Sản Phẩm
Đóng

Thông tin sản phẩm

Gas Extinguishing Control Panel
• Compatible with all GST Intelligent Fire Alarm Control Panels
• Sits directly on addressable loop
• Direct intelligent control via addressable Loop
• Capable of controlling up to 6 zones of extinguishing
• Auto and manual control facilities
• Utilises GST intelligent detectors and programming (inc Fuzzy Logic) for control
• Fully monitored status control
• Requires 24VDC Power supply

Gas Extinguishing Control Panel
• Compatible with all GST Intelligent Fire Alarm Control Panels
• Sits directly on addressable loop
• Direct intelligent control via addressable Loop
• Capable of controlling up to 6 zones of extinguishing
• Auto and manual control facilities
• Utilises GST intelligent detectors and programming (inc Fuzzy Logic) for control
• Fully monitored status control
• Requires 24VDC Power supply

Xem thêm

Tủ điều khiển xả khí GST-303

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Tủ điều khiển xả khí GST-303

Gas Extinguishing Control Panel
• Compatible with all GST Intelligent Fire Alarm Control Panels
• Sits directly on addressable loop
• Direct intelligent control via addressable Loop
• Capable of controlling up to 6 zones of extinguishing
• Auto and manual control facilities
• Utilises GST intelligent detectors and programming (inc Fuzzy Logic) for control
• Fully monitored status control
• Requires 24VDC Power supply

Gas Extinguishing Control Panel
• Compatible with all GST Intelligent Fire Alarm Control Panels
• Sits directly on addressable loop
• Direct intelligent control via addressable Loop
• Capable of controlling up to 6 zones of extinguishing
• Auto and manual control facilities
• Utilises GST intelligent detectors and programming (inc Fuzzy Logic) for control
• Fully monitored status control
• Requires 24VDC Power supply

Xem chi tiết thông số

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...