Hotline
0902374374
Giỏ hàng Tra cứu
Nút nhấn khẩn địa chỉ GST DI-M9204

Đánh Giá

 • Thông Tin Sản Phẩm
Đóng

Thông tin sản phẩm

 • Nút nhấn khẩn địa chỉ DI-M9204F kết nối đến loop của hệ thống báo cháy GST, thích hợp cho nhưng nơi công cộng. Khi có cháy nhấn vào kính thủy tính trên nút nhấn để gửi tính hiệu báo cháy về trung tâm báo cháy. Sau khi nhận tín hiệu, trung tâm điều khiển sẽ hiển thị thông tin địa chỉ của nút nhấn và tạo ra âm thanh cảnh báo.
 • Địa chỉ điện tử, có thể cài đặt tại công trình
 • Báo động bằng cách nhấn vào, và reset lại bằng một khóa đặc biệt
 • Tương thích chuẩn UL38
 • Đấu dây
  Z1, Z2: kết nối với loop
 • Nút nhấn khẩn địa chỉ DI-M9204F kết nối đến loop của hệ thống báo cháy GST, thích hợp cho nhưng nơi công cộng. Khi có cháy nhấn vào kính thủy tính trên nút nhấn để gửi tính hiệu báo cháy về trung tâm báo cháy. Sau khi nhận tín hiệu, trung tâm điều khiển sẽ hiển thị thông tin địa chỉ của nút nhấn và tạo ra âm thanh cảnh báo.
 • Địa chỉ điện tử, có thể cài đặt tại công trình
 • Báo động bằng cách nhấn vào, và reset lại bằng một khóa đặc biệt
 • Tương thích chuẩn UL38
 • Đấu dây
  Z1, Z2: kết nối với loop
Xem thêm

Nút nhấn khẩn địa chỉ GST DI-M9204

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Nút nhấn khẩn địa chỉ GST DI-M9204

 • Nút nhấn khẩn địa chỉ DI-M9204F kết nối đến loop của hệ thống báo cháy GST, thích hợp cho nhưng nơi công cộng. Khi có cháy nhấn vào kính thủy tính trên nút nhấn để gửi tính hiệu báo cháy về trung tâm báo cháy. Sau khi nhận tín hiệu, trung tâm điều khiển sẽ hiển thị thông tin địa chỉ của nút nhấn và tạo ra âm thanh cảnh báo.
 • Địa chỉ điện tử, có thể cài đặt tại công trình
 • Báo động bằng cách nhấn vào, và reset lại bằng một khóa đặc biệt
 • Tương thích chuẩn UL38
 • Đấu dây
  Z1, Z2: kết nối với loop
 • Nút nhấn khẩn địa chỉ DI-M9204F kết nối đến loop của hệ thống báo cháy GST, thích hợp cho nhưng nơi công cộng. Khi có cháy nhấn vào kính thủy tính trên nút nhấn để gửi tính hiệu báo cháy về trung tâm báo cháy. Sau khi nhận tín hiệu, trung tâm điều khiển sẽ hiển thị thông tin địa chỉ của nút nhấn và tạo ra âm thanh cảnh báo.
 • Địa chỉ điện tử, có thể cài đặt tại công trình
 • Báo động bằng cách nhấn vào, và reset lại bằng một khóa đặc biệt
 • Tương thích chuẩn UL38
 • Đấu dây
  Z1, Z2: kết nối với loop
Xem chi tiết thông số

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...