Hotline
0902374374
Giỏ hàng Tra cứu
Module địa chỉ 2 ngõ vào/ra GST DI-9303E

Đánh Giá

 • Thông Tin Sản Phẩm
Đóng

Thông tin sản phẩm

 • Mô-đun địa chỉ 2 ngõ vào hoặc ra DI-9303E giao tiếp với tủ trung tâm báo cháy, giám sát cấp nguồn cho mô-đun, điều khiển ngõ ra rờ-le và hiển thị trạng thái bằng đèn LED.
 • Một mô-đun sẽ chiếm hai địa chỉ, mỗi địa chỉ có thể điều khiển độc lập khi làm ngõ ra hoặc giám sát độc lập khi làm ngõ vào.
 • Khi làm ngõ ra, mô-đun sẽ nhận tín hiệu điều khiển từ tủ trung tâm và kích hoạt rờ-le tương ứng khi nhận được lệnh kích hoạt đồng thời sáng đèn LED báo hiệu.
 • Khi làm ngõ vào, mô-đun sẽ giám sát tiếp điểm khô được lấy ra từ thiết bị được giám sát, trường hợp tiếp điểm khô bị kích hoạt, mô-đun sẽ phản hồi lại trung tâm báo cháy báo hiệu cho trung tâm báo cháy biết tình trạng thiết bị.
 • Mô-đun có thể sử dụng tương đương như dùng hai mô-đun một ngõ input/output.
 • Mô-đun địa chỉ 2 ngõ vào hoặc ra DI-9303E giao tiếp với tủ trung tâm báo cháy, giám sát cấp nguồn cho mô-đun, điều khiển ngõ ra rờ-le và hiển thị trạng thái bằng đèn LED.
 • Một mô-đun sẽ chiếm hai địa chỉ, mỗi địa chỉ có thể điều khiển độc lập khi làm ngõ ra hoặc giám sát độc lập khi làm ngõ vào.
 • Khi làm ngõ ra, mô-đun sẽ nhận tín hiệu điều khiển từ tủ trung tâm và kích hoạt rờ-le tương ứng khi nhận được lệnh kích hoạt đồng thời sáng đèn LED báo hiệu.
 • Khi làm ngõ vào, mô-đun sẽ giám sát tiếp điểm khô được lấy ra từ thiết bị được giám sát, trường hợp tiếp điểm khô bị kích hoạt, mô-đun sẽ phản hồi lại trung tâm báo cháy báo hiệu cho trung tâm báo cháy biết tình trạng thiết bị.
 • Mô-đun có thể sử dụng tương đương như dùng hai mô-đun một ngõ input/output.
Xem thêm

Module địa chỉ 2 ngõ vào/ra GST DI-9303E

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Module địa chỉ 2 ngõ vào/ra GST DI-9303E

 • Mô-đun địa chỉ 2 ngõ vào hoặc ra DI-9303E giao tiếp với tủ trung tâm báo cháy, giám sát cấp nguồn cho mô-đun, điều khiển ngõ ra rờ-le và hiển thị trạng thái bằng đèn LED.
 • Một mô-đun sẽ chiếm hai địa chỉ, mỗi địa chỉ có thể điều khiển độc lập khi làm ngõ ra hoặc giám sát độc lập khi làm ngõ vào.
 • Khi làm ngõ ra, mô-đun sẽ nhận tín hiệu điều khiển từ tủ trung tâm và kích hoạt rờ-le tương ứng khi nhận được lệnh kích hoạt đồng thời sáng đèn LED báo hiệu.
 • Khi làm ngõ vào, mô-đun sẽ giám sát tiếp điểm khô được lấy ra từ thiết bị được giám sát, trường hợp tiếp điểm khô bị kích hoạt, mô-đun sẽ phản hồi lại trung tâm báo cháy báo hiệu cho trung tâm báo cháy biết tình trạng thiết bị.
 • Mô-đun có thể sử dụng tương đương như dùng hai mô-đun một ngõ input/output.
 • Mô-đun địa chỉ 2 ngõ vào hoặc ra DI-9303E giao tiếp với tủ trung tâm báo cháy, giám sát cấp nguồn cho mô-đun, điều khiển ngõ ra rờ-le và hiển thị trạng thái bằng đèn LED.
 • Một mô-đun sẽ chiếm hai địa chỉ, mỗi địa chỉ có thể điều khiển độc lập khi làm ngõ ra hoặc giám sát độc lập khi làm ngõ vào.
 • Khi làm ngõ ra, mô-đun sẽ nhận tín hiệu điều khiển từ tủ trung tâm và kích hoạt rờ-le tương ứng khi nhận được lệnh kích hoạt đồng thời sáng đèn LED báo hiệu.
 • Khi làm ngõ vào, mô-đun sẽ giám sát tiếp điểm khô được lấy ra từ thiết bị được giám sát, trường hợp tiếp điểm khô bị kích hoạt, mô-đun sẽ phản hồi lại trung tâm báo cháy báo hiệu cho trung tâm báo cháy biết tình trạng thiết bị.
 • Mô-đun có thể sử dụng tương đương như dùng hai mô-đun một ngõ input/output.
Xem chi tiết thông số

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...