Hotline
0902374374
Giỏ hàng Tra cứu
Đầu báo nhiệt địa chỉ GST DI-M9103

Đánh Giá

 • Thông Tin Sản Phẩm
Đóng

Thông tin sản phẩm

 • Đầu báo nhiệt cố định và gia tăng địa chỉ DI-M9103 là một thiết bị địa chỉ mới kết hợp với các trung tâm báo cháy GST địa chỉ để tạo thành hệ thống báo cháy. Các đầu báo cho biết có cháy bằng Led hiển thị và truyền tín hiệu cảnh báo về FACP.
 • Được lập trình địa chỉ bằng bộ cài đặt địa chỉ cầm tay.
 • Tự phát hiện lỗi
 • Có thể lập trình nhiệt độ gia tăng và cố định, và nhiệt độ cố định.
 • Có sẵn ngõ ra cho hiển thị từ xa
 • Tương thích với chuẩn UL 521
 • Led hiển thị trạng thái bình thường có thể được tắt bằng bộ lập trình.
 • Đấu dây
  – 1&3: Kết nối Loop ( Không phân cực)
  – 2(+) & 4(-): Đèn báo từ xa
 • Đầu báo nhiệt cố định và gia tăng địa chỉ DI-M9103 là một thiết bị địa chỉ mới kết hợp với các trung tâm báo cháy GST địa chỉ để tạo thành hệ thống báo cháy. Các đầu báo cho biết có cháy bằng Led hiển thị và truyền tín hiệu cảnh báo về FACP.
 • Được lập trình địa chỉ bằng bộ cài đặt địa chỉ cầm tay.
 • Tự phát hiện lỗi
 • Có thể lập trình nhiệt độ gia tăng và cố định, và nhiệt độ cố định.
 • Có sẵn ngõ ra cho hiển thị từ xa
 • Tương thích với chuẩn UL 521
 • Led hiển thị trạng thái bình thường có thể được tắt bằng bộ lập trình.
 • Đấu dây
  – 1&3: Kết nối Loop ( Không phân cực)
  – 2(+) & 4(-): Đèn báo từ xa
Xem thêm

Đầu báo nhiệt địa chỉ GST DI-M9103

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Đầu báo nhiệt địa chỉ GST DI-M9103

 • Đầu báo nhiệt cố định và gia tăng địa chỉ DI-M9103 là một thiết bị địa chỉ mới kết hợp với các trung tâm báo cháy GST địa chỉ để tạo thành hệ thống báo cháy. Các đầu báo cho biết có cháy bằng Led hiển thị và truyền tín hiệu cảnh báo về FACP.
 • Được lập trình địa chỉ bằng bộ cài đặt địa chỉ cầm tay.
 • Tự phát hiện lỗi
 • Có thể lập trình nhiệt độ gia tăng và cố định, và nhiệt độ cố định.
 • Có sẵn ngõ ra cho hiển thị từ xa
 • Tương thích với chuẩn UL 521
 • Led hiển thị trạng thái bình thường có thể được tắt bằng bộ lập trình.
 • Đấu dây
  – 1&3: Kết nối Loop ( Không phân cực)
  – 2(+) & 4(-): Đèn báo từ xa
 • Đầu báo nhiệt cố định và gia tăng địa chỉ DI-M9103 là một thiết bị địa chỉ mới kết hợp với các trung tâm báo cháy GST địa chỉ để tạo thành hệ thống báo cháy. Các đầu báo cho biết có cháy bằng Led hiển thị và truyền tín hiệu cảnh báo về FACP.
 • Được lập trình địa chỉ bằng bộ cài đặt địa chỉ cầm tay.
 • Tự phát hiện lỗi
 • Có thể lập trình nhiệt độ gia tăng và cố định, và nhiệt độ cố định.
 • Có sẵn ngõ ra cho hiển thị từ xa
 • Tương thích với chuẩn UL 521
 • Led hiển thị trạng thái bình thường có thể được tắt bằng bộ lập trình.
 • Đấu dây
  – 1&3: Kết nối Loop ( Không phân cực)
  – 2(+) & 4(-): Đèn báo từ xa
Xem chi tiết thông số

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...