Flip book element

Thiết bị chuyển mạch 10 cổng RuiJie XS-S1960-10GT2SFP-P-H

0

  • Ruijie XS-S1960-10GT2SFP-P-H là thiết bị chuyển mạch lớp 2+ được quản lý thông minh, hiệu quả. XS-S1960-10GT2SFP-P-H hỗ trợ 8 cổng POE/POE+/HPoE 60W, lớp bảo vệ chống ăn mòn muối biển. Cùng với Ruijie Cloud, việc triển khai nhanh, giám sát tập trung và bảo trì từ xa có thể được thực hiện theo nhiều cách hiệu quả.
Mã: XS-S1960-10GT2SFP-P-H Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Thiết bị chuyển mạch 24 cổng RuiJie XS-S1960-24GT4SFP-UP-H

0

  • Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-UP-H là thiết bị chuyển mạch lớp 2+ được quản lý thông minh, hiệu quả. XS-S1960-24GT4SFP-UP-H hỗ trợ 24 cổng POE/POE+/HPoE 60W, lớp bảo vệ chống ăn mòn muối biển. Cùng với Ruijie Cloud, việc triển khai nhanh, giám sát tập trung và bảo trì từ xa có thể được thực hiện theo nhiều cách hiệu quả.
Mã: XS-S1960-24GT4SFP-UP-H Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Thiết bị chuyển mạch 48 cổng RuiJie XS-S1960-48GT4SFP-H

13.886.000

  • Ruijie XS-S1960-48GT4SFP-H là thiết bị chuyển mạch lớp 2+ được quản lý thông minh, hiệu quả. XS-S1960-48GT4SFP-H hỗ trợ 48 cổng POE/POE+/HPoE 60W, lớp bảo vệ chống ăn mòn muối biển. Cùng với Ruijie Cloud, việc triển khai nhanh, giám sát tập trung và bảo trì từ xa có thể được thực hiện theo nhiều cách hiệu quả.
Mã: XS-S1960-48GT4SFP-H Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Thiết bị chuyển mạch 24 cổng RuiJie XS-S1960-24GT4SFP-H

13.886.000

  • Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-H là thiết bị chuyển mạch lớp 2+ được quản lý thông minh, hiệu quả. XS-S1960-24GT4SFP-H hỗ trợ 24 cổng POE/POE+/HPoE 60W, lớp bảo vệ chống ăn mòn muối biển. Cùng với Ruijie Cloud, việc triển khai nhanh, giám sát tập trung và bảo trì từ xa có thể được thực hiện theo nhiều cách hiệu quả.
Mã: XS-S1960-24GT4SFP-H Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Thiết bị chuyển mạch 24 cổng RuiJie XS-S1920-24T2GT2SFP-P-E

14.124.000

  • Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-P-E là thiết bị chuyển mạch lớp 2 được quản lý thông minh, hiệu quả. Cùng với Ruijie Cloud, việc triển khai nhanh, giám sát tập trung và bảo trì từ xa có thể được thực hiện theo nhiều cách hiệu quả
Mã: XS-S1920-24T2GT2SFP-P-E Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Thiết bị chuyển mạch 24 cổng RuiJie XS-S1920-24T2GT2SFP-LP-E

13.173.000

  • Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-LP-E là thiết bị chuyển mạch lớp 2 được quản lý thông minh, hiệu quả. Cùng với Ruijie Cloud, việc triển khai nhanh, giám sát tập trung và bảo trì từ xa có thể được thực hiện theo nhiều cách hiệu quả
Mã: XS-S1920-24T2GT2SFP-LP-E Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Thiết bị chuyển mạch 9 cổng RuiJie XS-S1920-9GT1SFP-P-E

0

  • Ruijie XS-S1920-9GT1SFP-P-E là thiết bị chuyển mạch lớp 2 được quản lý thông minh, hiệu quả. XS-S1920-9GT1SFP-P-E được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm giải pháp để triển khai. Cùng với Ruijie Cloud, việc triển khai nhanh, giám sát tập trung và bảo trì từ xa có thể được thực hiện theo nhiều cách hiệu quả
Mã: XS-S1920-9GT1SFP-P-E Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Switch PoE 24 cổng RuiJie RG-ES126G-P-L

11.859.000

  • Bộ chia mạng Switch PoE 24 cổng 10/100/1000BASE-T, tổng công suất 370W Ruijie RG-ES126G-P-L
Mã: RG-ES126G-P-L Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.