Đầu báo khói Hochiki dạng Beam SPC-24
Danh Mục
Loading...
Loading...

danh mục

Loading...
Gia Doanh Fire Alarm & Security

Đầu báo khói Hochiki dạng Beam SPC-24

Đầu báo khói tia chiếu SPC-24 là đầu báo khói tia dạng thu phát. Đầu báo khói tia chiếu được đặt ở những nơi mà khói sinh ra từ đám cháy có thể cắt ngang tia chiếu giữa đầu phát và đầu thu.
10.313.000 đ

Số lượng

 • Được thiết kế với vi xử lý riêng nhằm tăng cường độ tin cậy.
 • Lắp đặt và cân chinh dễ dàng với đèn LED báo cường độ tín hiệu.
 • Phạm vi bảo vệ: 60 feet (18m) theo chiều ngang với khoảng cách giữa 2 beam là từ 32.8 feet (10m) – 328 ft (100m).
 • Tự động cân chỉnh và báo lỗi cho trường hợp bụi.
 • Có 3 mức độ nhạy có thể chỉnh được.
 • Có 2 rờ-le báo cháy và báo lỗi.
 • Có bộ lọc tự cân chỉnh nhằm đảm bảo độ nhạy.
 • Phân biệt đầu phát và đầu thu thông qua màu sắc nhãn dán.
 • Đầu báo khói tia chiếu SPC-24 là đầu báo khói tia dạng thu phát.
 • Đầu báo khói tia chiếu được đặt ở những nơi mà khói sinh ra từ đám cháy có thể cắt ngang tia chiếu giữa đầu phát và đầu thu.
 • Đầu thu sẽ liên tục giám sát và phân tích cường độ các tia chiếu nhận được từ đầu phát.
 • Nếu có khói cắt ngang, cường độ các tia chiếu nhận được sẽ giảm xuống đến ngưỡng báo cháy, tín hiệu báo động sẽ được truyền về tủ trung tâm dưới dạng tiếp điểm khô.

sản phẩm liên quan

Loading...