Đầu báo khói Formosa FMS-WT33L
Danh Mục
Loading...
Loading...

danh mục

Loading...
Gia Doanh Fire Alarm & Security

Đầu báo khói Formosa FMS-WT33L

Điện áp hoạt động : 12 – 30V DC 2 LED hoạt động : + Chế độ bình thường : LED chớp xanh + Chế độ báo cháy : LED sáng đỏ Dòng báo cháy : 24v DC – 30mA Phạm vi hoạt động : + Chiều cao dưới 4m : 150 m2   + Chiều cao 4 – 8m   : 75m2 Màu sắc : Trắng Chất liệu : Nhựa ABS
303.000 đ

Số lượng

 • Điện áp hoạt động : 12 – 30V DC
 • 2 LED hoạt động :
  + Chế độ bình thường : LED chớp xanh
  + Chế độ báo cháy : LED sáng đỏ
 • Dòng báo cháy : 24v DC – 30mA
 • Phạm vi hoạt động :
  + Chiều cao dưới 4m : 150 m2
    + Chiều cao 4 – 8m   : 75m2
 • Màu sắc : Trắng
 • Chất liệu : Nhựa ABS

sản phẩm liên quan

Loading...