Hiển thị tất cả 7 kết quả

-21%

Đèn sạc khẩn cấp Kentom KT-2200EL

 • Nguồn điện sạc: AC 220V/50Hz
 • Bóng đèn: LED (3.2V 3W) x2 bóng
 • Pin sạc LI-ON: 3.7V 2200mAh
 • Dòng điện sạc: 120mA
 • Thời gian sạc: 24 giờ
 • Thời gian thắp sáng: 2.5 giờ

Đèn sạc khẩn cấp Kentom KT-402

 • Nguồn điện sạc             : AC 220V/50Hz
 • Bóng đèn                       : LED (3.2V 3W) x2 bóng
 • Pin sạc LI-ON                 : 3.7V 2600mAh
 • Dòng điện sạc               : 120mA
 • Thời gian sạc                 : 24 giờ
 • Thời gian thắp sáng       :  3 giờ

Đèn sạc khẩn cấp Kentom KT-2300PL

 • Dòng sản phẩm: đèn khẩn cấp
 • Nguồn điện sạc: AC 220V/50Hz
 • Bóng đèn LED: 16W
 • Pin sạc LI-ON: 3.7V 2600mAh
 • Dòng điện sạc: 120mA
 • Thời gian sạc: 24 giờ
 • Thời gian thắp sáng:  3 giờ

Đèn sạc khẩn cấp Kentom KT-403

 • Dòng sản phẩm: đèn khẩn cấp
 • Nguồn điện sạc             : AC 220V/50Hz
 • Bóng đèn                       : LED (3.2V 3W) x2 bóng
 • Pin sạc LI-ON                 : 3.7V 2600mAh
 • Dòng điện sạc               : 120mA
 • Thời gian sạc                 : 24 giờ
 • Thời gian thắp sáng       :  3 giờ

Đèn sạc khẩn cấp Kentom KT-404

 • Dòng sản phẩm: đèn khẩn cấp
 • Nguồn điện sạc             : AC 220V/50Hz
 • Bóng đèn LED               : (3.2V 3W)X2 LED
 • Pin sạc LI-ION               : 3.7V, 2200mAh
 • Dòng điện sạc               : 120 mA
 • Thời gian sạc                 : 24 giờ
 •  thời gian thắp sáng       : 2  giờ 30 phút

Đèn sạc khẩn cấp Kentom KT-750

 • Dòng sản phẩm: đèn khẩn cấp
 • Nguồn điện sạc             : AC 220V/50Hz
 • Bóng đèn                       : LED (3.2V 3W) x2 bóng
 • Pin sạc LI-ON                 : 3.7V 2600mAh
 • Dòng điện sạc               : 120mA
 • Thời gian sạc                 : 24 giờ
 • Thời gian thắp sáng       :  3 giờ

Đèn sạc khẩn cấp Kentom KT-301

 • Dòng sản phẩm: đèn khẩn cấp
 • Nguồn điện sạc             : AC 220V/50Hz
 • Bóng đèn LED               : 16W
 • Pin sạc LI-ON                 : 3.7V 2600mAh
 • Dòng điện sạc               : 120mA
 • Thời gian sạc                 : 24 giờ
 • Thời gian thắp sáng       :  3 giờ